Политика за поверителност

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуги по обучения, преводи и легализация, Хай Тийм ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование “Хай Тийм“ ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 202313451
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 4, бл. 422, вх. А, ет. 4, ап. 15
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ 51, ет. 3, офис 305
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ 51, ет. 3, офис 305
 6. E-mail: office@highteam.bg
 7. Телефон.: +359899914002


Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни


  1. Администратор на лични данни: Димитър Сотиров
  2. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ 51, ет. 3, офис 305
  3. Телефон: +359899914002
  4. Email: office@highteam.bg

  Информация относно компетентния надзорен орган

  1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  4. Телефон:02 915 3 518
  5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

  “Хай Тийм” ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

  Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

  Чл. 1. (1) “Хай Тийм” ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на ИТ поддръжка, изграждане на системи, доставка на техника, продажба и поддръжка на фискални устройства, поддръжка на медицински софтуер на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

  • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
  • Изпълнение на задълженията на “Хай Тийм” ООД по договор с Вас;
  • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо “Хай Тийм” ООД;
  • За целите на легитимния интерес на “Хай Тийм” ООД.

  (2) “Хай Тийм” ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, “Хай Тийм” ООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

  Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

  Чл. 2. (1) “Хай Тийм” ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

  • индивидуализация на страна по договора;
  • счетоводни цели;
  • статистически цели;
  • защита на информационната сигурност;
  • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
  • изпращане на информационни съобщения и съобщения за промени в услугата;
  • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за услуги, които могат да са от интерес за Вас;

  (2) “Хай Тийм” ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • ограничение на целите на обработване;
  • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
  • точност и актуалност на данните;
  • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

  (3) При обработването и съхранението на личните данни, “Хай Тийм” ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

  • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

  Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “Хай Тийм” ООД?

  Чл. 3. (1) “Хай Тийм” ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

  • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
  • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, съгласно договора за предоставяне на услугата.
  • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

  (2) “Хай Тийм” ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

  • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон, дата на раждане)
   • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител в система за управление на клиентите; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) При попълване и изпращане на заявка или запитване през някоя от формите в текущ сайт;
   • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и закупуване на услуга, между “Хай Тийм” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
  • Други данни, които “Хай Тийм” ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, “Хай Тийм” ООД събира данни за използвания IP адрес.
   • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
   • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
  • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
   • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
   • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия или при сключването на писмен договор, между “Хай Тийм” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

  (3) “Хай Тийм” ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

  (4) Личните данни са събрани от “Хай Тийм” ООД от лицата, за които се отнасят или от техни упълномощени представители.

  (5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

  Срок на съхранение на личните Ви данни

  Чл. 4. (1) “Хай Тийм” ООД съхранява Вашите лични данни за срок от пет години. След изтичането на този срок, “Хай Тийм” ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

  (2) “Хай Тийм” ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

  Предаване на вашите лични данни за обработване

  Чл. 5. (1) “Хай Тийм” ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

  (2) “Хай Тийм” ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

  Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

  Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

  Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “Хай Тийм” ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия клиентски профил или чрез искане в свободен текст.

  (2) “Хай Тийм” ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

  (3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, всяка информация по преминали обучения или направени преводи, ще бъде недостъпна.

  Право на достъп

  Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от “Хай Тийм” ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

  (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

  (3) “Хай Тийм” ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма, като при прекомерен брой заявки, “Хай Тийм” ООД си запазва правото да наложи административна такса.

  Право на коригиране или попълване

  Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, с отправяне на искане до “Хай Тийм” ООД.

  Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

  Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от “Хай Тийм” ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Хай Тийм” ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
  • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
  • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
  • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “Хай Тийм” ООД;

  (2) “Хай Тийм” ООД не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

  • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

  (3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до “Хай Тийм” ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди “Хай Тийм” ООД, като представите на място своя идентификационен документ.

  (4) “Хай Тийм” ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

  Право на ограничаване

  Чл. 10. Вие имате право да изискате от “Хай Тийм” ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

  • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Хай Тийм” ООД да провери точността на личните данни;
  • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
  • “Хай Тийм” ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
  • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “Хай Тийм” ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

  Право на преносимост

  Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “Хай Тийм” ООД с искане по имейл.

  Право на получаване на информация

  Чл. 12. Вие можете да поискате от “Хай Тийм” ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “Хай Тийм” ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

  Право на възражение

  Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “Хай Тийм” ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

  Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

  Чл. 14. (1) Ако “Хай Тийм” ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

  (2) “Хай Тийм” ООД не е длъжна да Ви уведомява, ако:

  • е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
  • е взела впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
  • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

  Лица, на които се предоставят личните ви данни

  Чл. 15. За извършване на услуги по превод и легализация, Вашите лични данни се обработват от заклети пред МвНР преводачи и редактори.

  Други разпоредби

  Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

  1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
  2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
  4. Телефон:02 915 3 518
  5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

  Чл. 18(1). Когато възлагате на “Хай Тийм” ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, “Хай Тийм” ООД действа в качеството на обработващ личните данни.

  (2). В случаите по ал. 1, “Хай Тийм” ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате.

  Реклама

  Към настоящия момент, ние не използваме лични данни с цел реклама, нито предоставяме лични данни на други лица (обработващи лични данни) с рекламна цел.

  Въпреки това, с потвърждаване на заявката вие се съгласявате, че „Хай Тийм“ ООД има правото да ползва събраните лични данни за следните цели:

  • Включване на оценката на потребителя и неговото мнение в маркетингови проучвания чрез електронни методи – по e-mail или месинджър.
  • Изпращане на електронни съобщения за продукти, услуги и др. рекламни съобщения на всички притежавани устройства.
  • Всякакви други цели, свързани с директния маркетинг;
  • Профилиране и изпращане на персонализирана реклама, която е съобразена с предпочитанията на потребителя. Персонализацията се извършва въз основа на оценка на данните за поведението на потребителя;
  • Изпращане на съобразени с поведението на потребителя и относими към неговите предпочитания персонализирани търговски предложения по и-мейл, поща или месинджър. За тази цел данните за потреблението на потребителя въз основа на неговото покупателно поведение, участието му в рекламни акции, както и използването на сайта могат да бъдат предмет на анализ и прогноза за интересите на потребителя;
  • Изпращане на неперсонализирана реклама. Потребителите ще получават информация и за актуални продукти, услуги, инициативи и др. рекламни съобщения.

  Когато обработваме лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, субектът на данни има право безплатно и по всяко време да направи възражение срещу обработването, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг, независимо дали става въпрос за първоначално или по-нататъшно обработване.