Системна интеграция

Проектиране и изграждане на персонализирани решения
Системната интеграция представлява свързване на различни компютърни системи и софтуерни продукти физически или функционално, така че да работят в единна функционираща ИТ система. Това включва проектиране и изграждане на персонализирано решение, интеграцията с нов или съществуващ хардуер и софтуер, внедряване и обучение.

Процесът на системна интеграция преминава през етапите:
- събиране на информация от клиента за целите на решението и изискванията;
- опис и оценка на действащата инфраструктура;
- изготвяне на оформление на решението;
- доставката на нужния хардуер и софтуер;
- конфигурация, внедряване и обучение на персонала.
High Team

Предоставяме ИТ поддръжката, която жадувате да получите!

Полезно

Полезна информация

В тази секция ще откриете полезна информация, свързана с ИТ поддръжката за всяка компания