Изграждане на компютърни мрежи и видеонаблюдение

Хай Тийм изгражда жични и безжични мрежи по задание от клиента
Хай Тийм изгражда жични и безжични мрежи по задание от клиента и според специфичните Ви потребности. Такива са компютърни мрежи, мрежи за видеонаблюдение, системи за контрол и др. Структурното окабеляване се използва за свързване в обща мрежа на компютри, принтери, сървъри, точки за достъп (access point /AP), маршрутизатори (рутери), комутатори (суичове), защитни стени (firewall) и др.

Изработката на качествена компютърна мрежа е от съществено значение за по-нататъшната надеждност на комуникацията и свързаността. Затова отговаря както подбора на компонентите, така и надеждното изпълнение. Услугите по изграждането се извършват от екип висококвалифицирани специалисти и с гаранция за качество.
High Team

Предоставяме ИТ поддръжката, която жадувате да получите!

Полезно

Полезна информация

В тази секция ще откриете полезна информация, свързана с ИТ поддръжката за всяка компания