Case Study: Споделяне на екран на компютър във вътрешна мрежа

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Case Study: Споделяне на екран на компютър във вътрешна мрежа

Увод

При наш клиент се появи следният казус: 
Клиентът иска да обучи медицински сътрудник за работа с медицинския си софтуер. Наличен е основен лаптоп, на който лекаря работи и желанието му е да споделя екрана си, докато трае обучението. За целта клиентът е закупил втори лаптоп, чрез който да наблюдава екрана на основния лаптоп и успоредно с това медицинския сътрудник да попълва данни. Важен момент в заданието е, докато тече обучението, лекаря да наблюдава през цялото време какво пише медицинският сътрудник.

Предизвикателство

Възможно решение е било да се закупи втори монитор с отделна мишка и клавиатура, които да се свържат към основния лаптоп и само да се клонира образа. Сега, обаче, разполагаме вместо с монитор, с цял лаптоп за целта. Опитахме да споделим през Miracast екрана, но компютърът, който трябваше да сподели екрана е със стар процесор, който не поддържа Miracast. В хода на проучване на средата установихме, че клиентът е с ограничен интернет на мобилен оператор, който идва през 4G router, което обезателно трябваше да вземем предвид при предоставяне на решение.

Решението

Стандартно най-бързото решение за споделяне на екран и контрол е използването на софтуер за дистанционен достъп, както Anydesk например. Поради наличието на ограничен интернет от мобилния оператор, обаче, се наложи да потърсим друго решение, което разчита само трафик през вътрешната мрежа. 
Намерихме го, посредством безплатния Open-source софтуер TightVNC. Клиентът ни предостави данни за вход в маршрутизатора си и там направихме резервация на IP адреса на сървъра.
TightVNC

Резултат

С интегрирането и настройка на TightVNC, клиентът вече обучава медицинския сътрудник, като споделя екрана си. Отделно медицинския сътрудник въвежда данни в софтуера винаги под контрола на лекаря. Всичко това става без употребата на мобилни данни и то с напълно безплатно приложение.

Публикувано на 14.02.2023 г.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Още от нашия блог