Case Study: Система за възстановяване от бедствия – Disaster Recovery

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Case Study: Система за възстановяване от бедствия - Disaster Recovery

Увод

Клиент на High Team разполага с един физически сървър, който използва хипервайзор и няколко виртуални машини, включително основния файлов сървър. Клиентът обслужва множество крайни клиенти и има около 30 работни места. 

Преди няколко години възникна непредвидена ситуация, в която сървърът спря да работи поради хардуерен дефект. Това причини три дни прекъсване на дейността, докато бъде отстранена неизправността, през което време основни функции на организацията не можеха да се изпълняват. Разполагахме с актуален бекъп и нямаше загуба на информация, но времето, в което системата не функционира за толкова продължителен период създаде значителни смущения в работните планове на екипите. Клиентът ни възложи да намерим решение, което да предотврати бъдещи подобни инциденти чрез дублиране на функционалностите на сървъра. 

Предизвикателството

Целта ни беше да осигурим дублиране на най-важните виртуални сървъри извън физическия адрес на клиента с цел резервираност, предпазване от загуба на данни и намаляване на времето за възстановяване при евентуално отпадане на тези сървъри по различни причини. 

Решението

Решенията, които са свързани с възстановяване на системите при възникнало бедствие се наричат Disaster Recovery. Бедствия са причините за спиране на системите и загуба на информация – като хардуерни и софтуерни сривове, кражби, природни бедствия, човешки грешки, компютърни вируси, кибератаки и т.н.  

Изграждането на Disaster Recovery е решение, с което във всеки един момент на отпадане на основен сървър може за максимално кратко време – минути или часове да стартира сървър със същите данни като основния сървър на различно от физическия адрес място. 

Първия вариант, който разгледахме, е свързан с изграждането на втори физически сървър, идентичен на първия и дублиращ функциите му. При ново спиране, така бихме разполагали с машина, която може да поеме веднага функциите му. Недостатъците на това решение в случая, са обаче, повече от предимствата – закупуване на нов хардуер и лицензи, амортизация, допълнителна поддръжка, разходи за локирането в дейта център извън физическия адрес на клиента и т.н. – разходи надхвърлящи десетки хиляди левове, които клиентът не е готов да плати.  

С клиента се спряхме на второто решение, което е на един от лидерите в областта на съхранението на данни и киберсигурност – Acronis. Технологията е следната – създадените бекъпи се качват автоматично в центровете за данни на Acronis. Всеки последен backup на сървъра се зарежда в специален дял на дейта центъра с голяма изчислителна мощ и бързи дискове – “hot storage”. При сбъдване на бедствие, Disaster Recovery функционалността сработва ръчно или автоматично – в зависимост от случая. За няколко минути се стартира нов виртуален сървър, идентичен на отпадналия сървър. В него се зареждат данните към момента на backup-a. Всичко това става в Acronis Cloud инфраструктура. Единственото, което остава е да се пренасочат вътрешните компютри към новия временен облачен сървър. Свързаността може да бъде през VPN към инфраструктурата на клиента (Site-To-site VPN) и машината да бъде част от вътрешната мрежа или с нов публичен адрес, ако сървъра се използва за някаква услуга в Интернет. 

Освен това клиентът се съгласи да добави и Acronis пакети за управление на сървъра, които осигуряват допълнителна сигурност – patch management за инсталиране на важните поправки по сигурността на операционната система и приложенията, мониторинг на здравето на твърдите дискове, сканиране за вируси и криптовируси на сървъра и бекъпите – при съставяне на бекъпите и при възстановяване от Disaster Recovery и т.н. 

Резултат

Изпълненото решение носи спокойствие, че сървърът с данните в него ще бъдат възстановени бързо до оперативно ниво от различно място в света. 

Клиентът разполага с виртуален сървър “под наем” в облачна локация, за който заплаща само, когато се наложи да го използва. Избягват се големите разходи за закупуване и поддръжка на втори физически сървър. Освен това, възстановяването на функциите на системата ще отнема минути, вместо дни. 

Облачният бекъп, заедно с допълнителните функционалности за управление и антивирусни функции предоставят още по-голяма сигурност и надеждност на системата. Изпълненото решение покрива изцяло изискванията на Наредбата за минималните изисквания за информационна сигурност (НМИМИС).

 

Системата за Disaster Recovery се изплаща още при първия случай, в който се наложи да я използвате, вземете решение още сега!

 

Свържете се с нашия търговски екип, за да Ви консултираме!

Публикувано на: 02.01.2024 г.

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Още от нашия блог