Блог и новини

Новини, съвети и добри практики от нашите професионалисти

Вашата ИТ сигурност е в добри ръце!

Блог

Блог и последни новини

Case Study: Active Directory on NAS

Case Study: Active Directory on NAS Увод В близкото минало наш клиент с около 20 служители имаше проблем, че няма ефективен бекъп и контрол върху