Remote

Цени от

20.00 лв.

Professional

Цени от

30.00 лв.

Enterprise

Цени от

37.50 лв.

Инцидентна поддръжка на софтуер и хардуер

Време за реакция 9:00 – 18:00, 8×5 висок приоритет/нисък приоритет

8 часа/8 часа

0-2 часа/8 часа

0-1 час/4 часа

Отдалечена софтуерна поддръжка

Неограничена

Неограничена

Неограничена

Персонално отговорен ИТ инженер

По договаряне

Ремонт, ъпгрейд на хардуер и инсталация на софтуер в сервиза

Да, с допълнително заплащане

Ремонт, ъпгрейд на хардуер и инсталация на софтуер на адрес на клиента

Да, с допълнително заплащане

Посещения при инцидент на адрес на клиента

Да, с допълнително заплащане

Заместващ компютър/оборотна техника при ремонт – компютър и монитор, рутер, суич

По договаряне

По договаряне

Управление на сървъри, активна директория

Управление на NAS

Управление и настройки на домейн/хостинг/имейл акаунти

Системно интегриране с Microsoft 365, Google Cloud, Amazon Web Services /AWS/

Да, с допълнително заплащане

Да, с допълнително заплащане

Комуникация с вътрешен ИТ отдел в качеството ни на подизпълнител

Единно звено за контакт за доставчиците на услуги

Акаунт мениджър

Работа с клиентска информационна система

Поддръжка извън стандартното работно време

По договаряне

По договаряне

Проактивна поддръжка на софтуер и хардуер

Отдалечена софтуерна профилактика – ускоряване на компютъра, проверка за сигурност и надеждност

2 пъти годишно

2 пъти годишно

2 пъти годишно/постоянно централизирано

Хардуерна профилактика

Да, с допълнително заплащане

Мониторинг в реално време на здравето на твърдия диск под ОС Windows

Бонус! – Защита от ransomware (злонамерен софтуер, който криптира файлове и изисква откуп за ключа за криптиране) и проверка срещу уязвимости в системата (vulnerability assessment)

Мониторинг в реално време на основни сървъри и комуникационно оборудване

Поддръжка на мрежа, периферни устройства, системи за информационна сигурност

Поддръжка на софтуерната свързаност на печатащи устройства

Настройка и мониторинг на UPS

Поддръжка на локална мрежа и VPN

Поддръжка на router/switch/AP/Firewall

Поддръжка на IP телефонни централи

Архивиране

Backup администриране /настройка и проследяване/

Да, с допълнително заплащане

Disaster Recovery решения

Да, с допълнително заплащане

Да, с допълнително заплащане

Да, с допълнително заплащане

Консултации

Консултации за подобрения, разширения и модернизация на поддържаните компютърни системи

Консултации за съхранение и архивиране на ценна информация, бази данни, софтуери и т.н.

Управление на информационната сигурност според БДС ISO/IEC 27001, както и в съответствие със Закона за киберсигурност за осигуряване на мрежовата и информационна киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

Да, с допълнително заплащане

Да, с допълнително заплащане

Отчетност

Отчетност

Допълнителни проекти

Изграждане и внедряване на принципно нови системи – софтуерни и хардуерни

Да, с допълнително заплащане

Да, с допълнително заплащане

Да, с допълнително заплащане